Mechanizm rozrzutu - duże przejścia i dokładny rozrzut    

 
 
 

Zdrowy miks - przemyślana, wytrzymała i rozwinięta technika.